Promopoint

Dominika Mituła

Zostaliśmy zarażeni pozytywną energią! Sesja zdjęciowa z Dominiką to dzień na najwyższych obrotach kreatywnego myślenia. Fotografie połączone z odpowiednią kolorystyką i przejrzystym układem zaowocowały bardzo przyjemną stroną internetową.

PROJEKT

Strona internetowa / Sesja

KLIENT

Dominika Mituła

MIASTO

Goleniów

DATA

2019